Täydellisen tuen saaminen onkologilta

Täydellisen tuen saaminen onkologilta kuva

Onkologi on syövän hoitoon erikoistunut lääkäri. Hän on tärkeä osa sinua hoitavaa henkilöstöä1. Seuraavassa on vinkkejä siitä, miten saat enemmän irti ajastasi vastaanotolla.

Yleisiä neuvoja:

 • Valmistaudu tapaamiseen: kirjoita luettelo kysymyksistä, jotka haluat onkologille esittää, ja ota se mukaasi vastaanotolle3.
 • Tee muistiinpanoja ja kirjoita muistiin kysymyksiisi saamasi vastaukset Voit ottaa mukaan myös nauhurin, jotta voit kuunnella keskustelun myöhemmin uudelleen3. Kysy kuitenkin onkologiltasi lupa keskustelun nauhoittamiseen.
 • Pyydä vastaanotolle mukaan ystävä tai perheenjäsen. Hän voi tukea sinua henkisesti ja esittää onkologille kysymyksiä, jotka sinä olet jo unohtanut2.
 • Pyydä avuksesi tulkki, jos et puhu paikallista kieltä2.
 • Hyvä lääkäri toistaa asiat useammin kuin kerran. Voit toistella onkologin sanoja itsekin, jotta ymmärrät kuulemaasi paremmin2.
 • Kerro oireistasi rehellisesti, vaikka se tuntuukin kiusalliselta. Onkologisi on varmasti nähnyt ja kuullut vastaavaa jo aiemmin2.
 • Älä pelkää tuhlaavasi onkologisi aikaa: pyydä rohkeasti lisätietoa, jos et ymmärrä kuulemaasi. Sinulla on oikeus pystyä ymmärtämään kaikki sairauteesi ja hoitoosi liittyvät asiat2.
 • Pyydä lääkäriltä kirjallinen yhteenveto keskustelemistanne asioista, jotta voit kerrata asiat myöhemmin2.
 • Puhu lääkärille avoimesti ja esitä rohkeasti vaikeitakin kysymyksiä4,5.
 • Jos onkologisi käyttää sinulle tuntematonta sanastoa, pyydä häntä selittämään ilmaisut tarkemmin2.
 • Muista, että sinulla on aina oikeus myös toiseen mielipiteeseen4-6.

Seuraavassa on esimerkkikysymyksiä, joita haluat ehkä esittää onkologillesi:

 • Mikä syöpätyyppi minulla on4?
 • Miten kanssani samassa tilanteessa oleville yleensä käy (tai millaisia ennusteita heille keskimäärin annetaan)4?
 • Oletko erikoistunut juuri minun syöpätyyppini hoitoon 4?
 • Mitä hoitoja on saatavillani, ja mitä hoitoa sinä minulle suosittelet4,7?
 • Miksi tämä hoito sopii minulle parhaiten4?
 • Mitkä ovat hoidon tavoitteet4?
 • Milloin hoito alkaa7?
 • Kuinka pitkään hoitoni jatkuu7?
 • Missä hoitoa annetaan ja kuinka usein7?
 • Sattuuko hoito4?
 • Mikä on hoidon onnistumisprosentti7?
 • Jos hoito onnistuu, kuinka todennäköisesti syöpä tulee takaisin 4,5?
 • Onko hoidolla haittavaikutuksia4,7?
 • Voiko haittavaikutuksia ehkäistä tai lieventää4?
 • Vaikuttaako hoito hedelmällisyyteeni4,7?
 • Jos en halua aloittaa hoitoa, mikä on ennusteeni ja millaista hoivaa minulle silloin tarjotaan8?
 • Onko perheenjäsenilläni vaara sairastua saman tyyppiseen syöpään9?
 • Voinko osallistua kliiniseen lääketutkimukseen4,7?
 • Onko sinulla kirjasia tai esitteitä, joita voin lukea kotona2?

 

Muista ennen kaikkea, että sinä olet tapaamisen päähenkilö6. Onkologi on paikalla sinua varten!

Sanasto

Lähdeviitteet

 1. ESMO. A guide for Patients with advanced cancer. Accessed March 2016.
 2. Myday. What to bring to my doctor’s appointment. Accessed July 2016.
 3. Macmillan. Questions to ask. Accessed July 2016.
 4. America Cancer Society. Questions to ask my doctor about my cancer. Accessed March 2016.
 5. Chauhan C, editor. (2006). Incidental finding; essays on renal cell carcinoma. 2nd ed. Wichita, KA: Tallgrass Books, p. 56, 94.
 6. Myday. Be the leader of your team. Accessed July 2016.
 7. National Cancer Institute. Questions to ask your doctor about your treatment. Accessed March 2016.
 8. Macmillan. Questions about treatment. Accessed March 2016.
 9. Cancer Research UK. Family history and inherited cancer genes. Accessed March 2016.