Elämä syövän kanssa ja sen jälkeen

Elämä syövän kanssa ja sen jälkeen kuva

Syövän kanssa eläminen on yksi suurimmista haasteista, joita ihminen joutuu kohtaamaan1. Syöpähoitoon joutuminen voi ahdistaa, pelottaa ja tuntua musertavalta. Sinua saattaa huolettaa, miten hoito vaikuttaa oloosi ja ulkonäköösi, kuinka hyvin tulet pärjäämään arjessa ja miten paljon jaksat olla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa1.

Tässä osiossa annetaan yleisiä näkemyksiä, jotka auttavat sinua ymmärtämään syöpää ja valmistautumaan syöpähoidon fyysisiin ja emotionaalisiin vaikutuksiin niin hoidon aikana kuin sen jälkeenkin.

Diagnoosi ja hoito

Sinun ja lääkärisi on diagnoosin jälkeen keskusteltava saatavilla olevista hoitovaihtoehdoista ja päätettävä, mikä hoito sinulle sopii parhaiten2. Varmista tämän keskustelun aikana, että saat vastaukset seuraaviin kysymyksiin3:

 • Minkä tyyppinen syöpä minulla on ja mitä kehoni osaa se koskee?
 • Mitä hoitovaihtoehtoja minulla on ja missä hoitoa annetaan (esim. sairaalassa vai kotona)?
 • Miksi suosittelet tätä hoitoa juuri minun tapauksessani?
 • Mikä hoitoni tavoite on?
 • Mitä haittavaikutuksia voin odottaa ja miten niitä voi hallita?
 • Aloitetaanko hoito heti?
 • Vaikuttaako hoito hedelmällisyyteeni?

Kysymykset kannattaa kirjoittaa muistiin jo ennen tapaamista, jotta ne eivät pääse unohtumaan. Kirjoita myös vastaukset muistiin, jotta voit käydä ne myöhemmin uudelleen läpi: tietoa voi tulla yhdellä kertaa paljonkin. Lääkärisi saattaa antaa sinulle myös esitteitä, joissa on lisätietoa syövästäsi ja sen hoidosta.

Kemoterapia ja haittavaikutukset

Kemoterapiahoidon aloittavan on tärkeää tuntea hoidon mahdolliset haittavaikutukset ja se, miten niitä voidaan hallita ja hillitä2,4. Kemoterapia vaikuttaa eri potilaisiin eri tavalla, ja sen haittavaikutusten esiintymistaajuus, vaikeus ja ajoitus voi vaihdella2,3. Lue lisää aiheesta tämän verkkosivuston Millaisia haittavaikutuksia kemoterapialta voi odottaa? -osiosta.

Kerro lääkärillesi kokemistasi haittavaikutuksista: lääkärisi tai hoitajasi voi antaa sinulle vinkkejä niiden kanssa pärjäämiseen5.

Kemoterapian jälkeen

Kun kemoterapiajakso on ohi, siirryt syöpätyyppisi ja kokemiesi sivuvaikutusten perusteella suunniteltuun seurantaan6-9. Lääkärisi tai hoitajasi valvoo toipumistasi ja arvioi terveydentilaasi säännöllisillä seurantakäynneillä. Näillä käynneillä saatetaan suorittaa syöpä- ja hoitokohtaisia lääketieteellisiä tutkimuksia, ottaa verikokeita ja tehdä kuvantamistutkimuksia, kuten TT- tai magneettikuvaus8,9. Näiden jatkuvien tapaamisten tarkoituksena on toipumisen seuranta ja mahdollisten uusien, hoidon jälkeen alkavien terveysongelmien tutkiminen8,9.

Olet varmasti saanut hoitohenkilöstöltäsi luettelon yhteystiedoista tai yhteyshenkilöistä, joille voit soittaa tai lähettää sähköpostia, jos sinulla on terveyttäsi koskevia kysymyksiä tai huolenaiheita. Tässä luettelossa voi olla esimerkiksi potilaiden tukiryhmiä ja asiaankuuluvia terveydenhuollon ammattilaisia, kuten omalääkärisi, kirurgisi, onkologisi, hematologisi ja sairaanhoitajasi7.

Seurantakäynnit lääkärilläsi tai erikoislääkärillä voivat aiheuttaa sinulle stressiä. Ne saattavat palauttaa mieleesi ikäviä muistoja ja sinua saattaa pelottaa, että syöpäsi on uusiutunut7,8. Kerro lääkärillesi kaikista uusista terveysongelmista mahdollisimman pian. Voit ottaa lääkärikäynnille mukaasi ystävän tai perheenjäsenen: he tukevat sinua käynnillä ja saattavat esittää hyödyllisiä kysymyksiä hoidostasi7,8.

Muistettavaa hoidon päättymisen jälkeen

 • Keskustele kemoterapiahoidon päättymisen jälkeen lääkärisi tai hoitajasi kanssa. Kerro hänelle, miten voit, ja kysy, mitä voit niin fyysiseltä kuin emotionaaliseltakin voinniltasi odottaa seuraavien kuukausien aikana7.
 • Pyydä itsellesi kopiot hoitosi loppuarvioinnista ja seurantasuunnitelmastasi.
  • Näissä asiakirjoissa on lisätietoa jatkohoidostasi7.
 • Selvitä, kuka on ensisijainen yhteyshenkilösi terveyttäsi koskevissa kysymyksissä ja huolissa.
  • Jos tämä henkilö ei osaa vastata kysymyksiisi, hän voi ohjata sinut sellaiselle henkilölle, joka osaa niihin vastata7.
 • Jos syövän uusiutuminen huolettaa sinua, kysy, millaisia merkkejä ja oireita sinun on pidettävä silmällä7.
 • Pidä kirjaa hoidon jälkeisistä oireistasi ja ota tarvittaessa yhteyttä lääkäriisi, hoitajaasi tai ensisijaiseen yhteyshenkilöösi7.
 • Tarkkaile vointiasi ja käy kaikissa sinulle järjestetyissä tarkastuksissa6,7.
 • Ota huomioon, että jotkin haittavaikutukset voivat jatkua vielä hoidon päättymisen jälkeenkin ja toiset ilmaantua vasta pitkän ajan kuluttua hoidon päättymisestä.
  • Säännölliset tarkastukset voivat auttaa sivuvaikutusten hallinnassa7.

Tuki ja neuvonta

Saatat kokea olosi yksinäiseksi matkallasi syöpädiagnoosista toipumiseen, mutta ulottuvillasi on lähes aina joku, joka voi auttaa ja tukea sinua. Auta itsesi vaikeiden aikojen läpi viettämällä aikaa sellaisten ihmisten kanssa, joihin luotat ja jotka välittävät sinusta: perheenjäsenet, läheiset ystävät, tukiryhmän jäsenet ja terveydenhuollon ammattilaiset1,2,7.

Erityisesti tukiryhmissä syöpäpotilailla on mahdollisuus jakaa ajatuksiaan ja tunteitaan muiden samaa sairautta ja hoitoja läpi käyvien tai ne jo kokeneiden henkilöiden kanssa10. Syövän kanssa pärjäämiseen ei ole mitään yksittäistä apukeinoa, mutta toisten ihmisten kertomukset omasta syövästään ja siitä toipumisesta voivat olla hyödyllistä, inspiroivaa ja mielenkiintoista kuunneltavaa10.

Seuraavassa on elämäntapoja koskevia vinkkejä, jotka on hyvä pitää mielessä, kun siirryt syöpähoidosta toipumisvaiheeseen7,8:

 • Yritä löytää joku, joka voi auttaa sinua raha-asioihin, työhön tai perhe-elämään liittyvissä huolissasi.
  • Tukea voi saada esimerkiksi perheenjäseneltä, syöpäjärjestöiltä tai sairaalan sosiaalityöosastolta7.
 • Puhu tunteistasi: jokainen syöpädiagnoosin saanut ja hoidot kokenut ihminen on käynyt läpi samanlaisia tunteita kuin sinä nyt7.
 • Omaksu hyvinvointia ja toipumista edistävät elämäntavat
  • Säännöllinen liikunta, monipuolinen ruokavalio ja niukka alkoholinkäyttö voivat nopeuttaa toipumista ja edistää emotionaalista hyvinvointiasi7,8.
 • Pyri pitämään yllä normaaleja rutiinejasi ja elämäntapojasi niiden välttämättömien muutosten puitteissa, joilla edistät toipumistasi7.
 • Jos pystyt, auta kehittämään muiden potilaiden hoitoa, hoivaa ja toipumista omilla kokemuksillasi.
  • Kun jaat kokemuksesi potilasryhmässä tai -palstalla, teet vapaaehtoistyötä syöpäjärjestössä tai osallistut johonkin tutkimukseen, olet mukana luomassa ja kehittämässä tulevaisuuden syöpähoitoja7.
Sanasto

Lähdeviitteet

 1. Medline plus. Living with cancer. Last accessed November 2015.
 2. FamilyDoctor.org. Preparing for cancer treatment. Last accessed August 2015.
 3. Cancer.Net. Ask your doctor about cancer treatment. Last accessed November 2015.
 4. Macmillan. Side effects and symptoms. Last accessed November 2015.
 5. Cancer.Net. Side effects of chemotherapy. Last accessed November 2015.
 6. National Cancer Survivorship Initiative (NCSI). Living with and beyond cancer. Last accessed November 2015.
 7. Macmillan. 10 top tips for cancer survivors. Last accessed November 2015.
 8. Christie NHS Foundation Trust. Living with and beyond cancer. Last accessed November 2015.
 9. Macmillan. Your care. Last accessed November 2015.
 10. Macmillan. Groups and organisations. Last accessed November 2015.