Keuhkosyöpä

Keuhkosyöpä kuva

Mikä keuhkosyöpä on?

 • Primaarinen keuhkosyöpä tarkoittaa solujen epänormaalia kasvua yhdessä tai kummassakin keuhkossa1.
 • Sekundaarinen keuhkosyöpä kehittyy, kun toisen syöpätyypin, kuten rintasyövän, syöpäsolut kulkeutuvat keuhkoihin verenkierron mukana1.

Keuhkosyöpätyypit

 • Keuhkosyöpää esiintyy kolmena päätyyppinä2:
  • ei-pienisoluinen keuhkosyöpä2
  • pienisoluinen keuhkosyöpä2
  • keuhkoissa oleva karsinoidikasvain2
 • Keuhkosyövän tyyppi määritellään sen perusteella, mistä soluista syöpä alkaa3.

Kuka keuhkosyöpään sairastuu?

 • Keuhkosyöpä on yleisempää yli 65-vuotiailla, ja sairastuneet ovat diagnoosihetkellä keskimäärin yli 70-vuotiaita3,4.
 • Keuhkosyöpää esiintyy huomattavasti enemmän miehillä kuin naisilla5,6.
 • Keuhkosyöpään sairastumisen riski on merkittävästi suurempi tupakoitsijoilla3,7.
 • Keuhkosyöpä on maailman yleisin syöpä8.
 • Vuonna 2012 maailmassa diagnosoitiin 1,8 miljoonaa uutta keuhkosyöpätapausta8.

Seulonta, toteaminen ja diagnoosi

 • Keuhkosyöpään kuolemisen riskin pienentämistä seulontatutkimuksilla, kuten rinnan röntgenkuvilla, ysköstestein ja pieniannoksisilla spiraali-TT-kuvauksilla, on tutkittu. Näistä vain pieniannoksinen spiraali-TT-kuvaus voi vähentää kyseistä riskiä, kun seulontaan otetaan runsaasti tupakoivia henkilöitä9.
 • Keuhkosyöpä voidaan todeta seuraavilla kokeilla:
  • kuvantamismenetelmät, kuten röntgen-, TT- ja PET-kuvaus10 ,
  • keuhkoputken tähystyksen yhteydessä otettu koepala10,
  • muut biopsiatoimenpiteet8

Potilasohjeet

Potilasohje on asiakirja, jossa potilaille ja heidän perheenjäsenilleen annetaan tietoa sairaudesta ja saatavilla olevista hoitovaihtoehdoista.

Tässä linkki ei-pienisoluista keuhkosyöpää koskevaan eurooppalaiseen potilasohjeeseen11.

Paikalliset tukiryhmät

Tukiryhmästä voi olla apua diagnoosin ja hoidon aikana ja sen jälkeenkin.

Tästä saat lisätietoa alueesi tukiryhmistä.

Sanasto

Lähdeviitteet

 1. Lungcancer.org. What is lung cancer? Accessed November 2015.
 2. American Cancer Society. Lung cancer. Accessed November 2015.
 3. NHS Choices. Lung cancer. Accessed November 2015.
 4. American Cancer Society. Key statistics for lung cancer. Accessed November 2014.
 5. World Health Organization. Lung cancer including trachea and bronchus. Accessed January 2016.
 6. World Health Organization. Lung cancer: estimated incidence, mortality and prevalence worldwide in 2012. Accessed January 2016.
 7. Cancer Research UK. Lung cancer risks and causes. Accessed November 2015.
 8. World Cancer Research Fund International. Worldwide data. Accessed November 2015.
 9. National Cancer Institute. Lung cancer screening. Accessed November 2015.
 10. NHS Choices. Lung cancer - diagnosis. Accessed November 2015.
 11. European Society for Medical Oncology. ESMO clinical practice guidelines: lung and chest tumours. Accessed November 2015.