Työnteko tauolla syövän takia?

Työnteko tauolla syövän takia? kuva

Joskus alla luetellut asiat tekevät työnteosta mahdotonta syöpähoitojen aikana tai niiden jälkeen1.

  • Työkyvyttömyys voi johtua itse hoidosta tai sen pitkäkestoisista haittavaikutuksista.
  • Fyysistä työtä tekevillä henkilöillä ei ehkä ole enää työhön tarvittavaa voimaa tai kestävyyttä.
  • Syöpää sairastavalla henkilöllä voi olla muistiin, keskittymiseen ja päätösten tekoon liittyviä ongelmia.

Tarkempaa tietoa oman maasi etuuksista, apurahoista ja taloudellisesta neuvonnasta on artikkelissa Mitä taloudellista tukea voin saada?

 

Sanasto

Lähdeviitteet

  1. Cancer.net. Stopping work after cancer treatment. Accessed March 2016.
  2. Macmillan. Reasonable adjustments - our guide to making changes in the workplace. Accessed March 2016.
  3. American Cancer Society. Working during cancer treatment - will I be able to work while I’m getting treatment?. Accessed March 2016.