Mitä kemoterapia on ja miten se toimii?

Mitä kemoterapia on ja miten se toimii? kuva

Kemoterapia on hoito, jolla rajoitetaan tai tuhotaan syöpäsoluja. Se estää nopeasti kasvavien syöpäsolujen lisääntymistä. Samalla se kuitenkin vahingoittaa tai tuhoaa myös muita nopeasti kasvavia soluja (kuten suun ja suoliston sisäpinnalla olevat solut, hiusten ja ihon solut ja valkosolut), mikä voi aiheuttaa useita erilaisia haittavaikutuksia1–3.

Kemoterapian tarkoitus ja juuri sinulle sopivan hoidon määrittäminen

Kemoterapialla hoidetaan ja hallitaan syöpää ja pienennetään kasvaimia ennen leikkausta tai sädehoitoa1. Lisäksi kemoterapialla hoidetaan muihin kehon osiin levinnyttä syöpää (metastoitunut syöpä) ja syöpää, joka on tullut takaisin aiemman hoidon jälkeen (uusiutunut syöpä)1.

Kemoterapiahoitosuunnitelma luodaan seuraavien tekijöiden pohjalta:

 • Sairastamasi syöpätyyppi1.
 • Kasvaimen koko ja sijainti sekä se, onko kasvain levinnyt muihin kehon osiin: nämä tekijät määrittävät syövän vakavuusasteen (vaiheen)1.
 • Ikäsi, yleinen terveydentilasi ja muut sairaudet1.
 • Aiemmat syöpähoidot ja se, kuinka hyvin kestät tiettyjä haittavaikutuksia1.

Kun lääkärisi on arvioinut nämä tiedot, hän määrittää, sopiiko sinulle paremmin pelkkä kemoterapia vai kemoterapia yhdistettynä toiseen hoitoon, kuten sädehoitoon, leikkaukseen tai uudempiin hoitoihin, kuten täsmähoitoon tai immunoterapiaan1.

Keskustele kemoterapiahoitovaihtoehdoista ja niiden mahdollisista haittavaikutuksista sairaanhoitajasi tai lääkärisi kanssa4. Lisätietoa kemoterapian vaikutuksista on tämän sivuston.

Kemoterapiahoidon tavoitteiden määrittäminen

Lääkärit saattavat käyttää kemoterapiaa eri tilanteissa. Esimerkkejä kemoterapian käyttökohteista:

 • Kasvaimen pienentäminen ennen leikkausta tai sädehoitoa (neoadjuvanttikemoterapia)1,5.
 • Leikkauksen tai sädehoidon jäljiltä mahdollisesti säilyneiden syöpäsolujen tuhoaminen (adjuvanttikemoterapia)1.
 • Pelkkä kemoterapia verisyöpien tai imusuoniston syöpien hoidossa (monoterapia)1,5.
 • Uusiutunut syöpä tai muihin kehon osiin levinnyt syöpä1,5.
 • Syövän oireiden helpotus1,5.

Kemoterapiahoitoon liittyviä kysymyksiä

Keskustele lääkärisi kanssa rohkeasti kemoterapiahoidostasi ja varmista, että ymmärrät kaiken kuulemasi, vaikka joutuisitkin kysymään samoja asioita useita kertoja4. Voit ottaa lääkärin vastaanotolle mukaan ystävän tai sukulaisen, joka voi auttaa sinua muistiinpanojen tekemisessä ja muistuttaa sinua kysymyksistä, joita halusit kysyä.

Hyödyllisiä kysymyksiä ovat muun muassa seuraavat4:

 • Miten minun syöpäni tyyppiä ja vaihetta kannattaa hoitaa?
 • Kuinka pitkään hoito jatkuu?
 • Kuinka todennäköistä parantumiseni on tällä hoidolla?
 • Mistä tiedän, toimiiko hoito?
 • Mitä mahdollisia haittavaikutuksia hoitoon liittyy?
 • Onko hoidolla mitään pitkäkestoisia haittavaikutuksia?
 • Vaikuttaako hoito hedelmällisyyteeni?

Miten kemoterapiaa annetaan?

Kemoterapiaa voidaan antaa monella eri tapaa:

 • Suun kautta: nieltävinä tabletteina, kapseleina tai nesteinä2,6
 • Suonen sisäisesti: annostellaan suoraan suoneen ruiskun tai infuusion avulla (tippa)2
 • Lihaksen sisäisesti: injektoidaan lihakseen (useimmiten käsivarteen, reiteen tai vatsan alueelle)7
 • Ihon alaisesti: injektoidaan ihon alle (useimmiten käsivarteen, reiteen tai vatsan alueelle)7
 • Vatsakalvon sisäisesti: injektoidaan suoraan vatsakalvononteloon, jossa suolet, vatsalaukku ja maksa sijaitsevat2
 • Valtimon sisäisesti: injektoidaan kasvaimeen johtavaan valtimoon8
 • Paikallisesti: iholle hierottavana voiteena9

Jos sinulle määrätään kemoterapiahoitoa suun kautta, ota lääkkeet tarkasti lääkäriltäsi tai hoitajaltasi saamiesi ohjeiden mukaan ja noudata ohjeistusta myös lääkkeiden säilytyksessä6.

Hoitojen tiheys

Se, kuinka usein kemoterapiaa annetaan, riippuu hoitotyypistä, jota sinun syöpäsi kohdalla käytetään. Joillekin potilaille kemoterapiaa annetaan jaksoissa: hoitojaksoa seuraa aina ”lepojakso”, jonka aikana keho voi toipua ja kehittää uusia, terveitä soluja10. Potilas voi esimerkiksi saada hoitoa viikon ajan, jonka jälkeen hoitoa ei anneta kolmeen viikkoon. Kemoterapiajakso koostuu näistä neljästä viikosta11.

Kemoterapiahoito yksilöidään aina potilaan tarpeisiin sopivaksi10,11. Sinun ei tarvitse huolestua, vaikka kanssasi samaa syöpätyyppiä sairastava henkilö saisikin erilaista hoitoa kuin sinä.

Keskustele hoitajasi tai lääkärisi kanssa, jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita kemoterapiahoitoosi liittyen.

Sanasto

Lähdeviitteet

 1. Cancer.Net. Understanding chemotherapy. Accessed November 2015.
 2. National Cancer Institute. Chemotherapy. Accessed November 2015.
 3. Cancer Research UK. How chemotherapy works. Accessed November 2015.
 4. National Cancer Institute. Questions to ask about your doctor about your treatment. Accessed November 2015.
 5. Macmillan. What is chemotherapy? Accessed November 2015.
 6. American Cancer Society. Oral chemotherapy: what you need to know. Accessed November 2015.
 7. Cancer Research UK. Ways of having chemotherapy. 2015. Accessed November 2015.
 8. Cancer Treatment Centers of America. Intra-arterial chemotherapy. Accessed November 2015. 
 9. Macmillan. What is topical chemotherapy for skin cancer? Accessed November 2015.
 10. Macmillan. Planning your chemotherapy treatment. Accessed November 2015.
 11. Cancer Research UK. Why plan chemotherapy. Accessed November 2015.