Mitä taloudellista tukea voin saada?

Mitä taloudellista tukea voin saada? kuva

Syöpä voi muuttaa taloudellista tilannettasi merkittävästi:

  • Sinun voi olla vaikea työskennellä oireiden tai hoitojen vuoksi2.

Arvioi ensin oma taloudellinen tilanteesi2. Voit saada tähän apua sairaalan tai yhteisösi sosiaalityöntekijöiltä, jotka voivat antaa sinulle tietoa myös saatavillasi olevista etuuksista ja apurahoista1,3.

Näitä etuuksia voivat olla esimerkiksi valtion myöntämät etuudet3, kuten sairauspäiväraha, jos olet työelämässä2.4.

Tässä linkissä on tietoa, josta voi olla sinulle hyötyä:

  • Sosiaalietuudet

Jos työskentelet itsenäisesti tai sinulla on oma yritys, sinulla voi olla myös muita taloudellisia huolia ja saatat pelätä yrityksesi tulevaisuuden puolesta5. Asuinmaassasi voi olla saatavilla erityisesti itsenäisesti työskenteleville henkilöille ja pienyrityksille suunnattuja apurahoja5: katso linkki yllä.

 

Sanasto

Lähdeviitteet

  1. Cancer.net. Financial resources. Accessed March 2016.
  2. Macmillan. Assessing your finances. Accessed March 2016.
  3. Cancer Research UK. Government benefits. Accessed March 2016.
  4. Cancer Research UK. Charity grants. Accessed March 2016.
  5. Macmillan. Self-employment and cancer. Accessed March 2016.