Endorsed by the European Oncology Nursing Society

Non-hodgkinlymfoom

Non-hodgkinlymfoom afbeelding

Wat is non-hodgkinlymfoom?

 • Non-hodgkinlymfoom is een kanker van het lymfestelsel, een netwerk van klieren en vaten over het hele lichaam dat deel uitmaakt van uw immuunsysteem1
 • Lymfocyten zijn een soort witte bloedcellen in het lymfestelsel die het lichaam helpen om infectie te bestrijden2
 • De hoofdsoorten lymfocyten zijn:
  • B-cellen2
  • T-cellen2
 • Bij het non-hodgkinlymfoom vermenigvuldigen de lymfocyten zich op een abnormale manier1

Soorten non-hodgkinlymfoom

 • Er bestaan veel verschillende soorten non-hodgkinlymfoom,2,3 de hoofdsoorten worden hieronder opgesomd op basis van de vraag of ze B-cellen of T-cellen aantasten
 • De volgende lymfomen die staan opgesomd in volgorde van prevalentie tasten de B-cellen aan:4
  • Diffuus grootcellig B-cellymfoom
  • Folliculair lymfoom
  • Chronische lymfatische leukemie/kleine lymfatische leukemie
  • Mantelcellymfoom
  • Marginalezone B-cellymfoom
  • Burkitt-lymfoom
  • Lymfoplasmacytisch lymfoom, ook wel macroglobulinemie van Waldenstrom genoemd
  • Haarcelleukemie
  • Primair centraal-zenuwstelsellymfoom
 • De volgende lymfomen tasten de T-cellen aan:4
  • Voorloper T-lymfoblastair lymfoom/leukemie
  • Perifere T-cellymfoom

Wie krijgt non-hodgkinlymfoom?

 • Non-hodgkinlymfoom kan optreden op elke leeftijd, maar het komt vaker voor bij personen van 65 jaar of ouder5
 • Het komt iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen5
 • Wereldwijd is het de tiende meest voorkomende kanker6
 • In 2012 werden wereldwijd bijna 386.000 nieuwe gevallen gediagnosticeerd6

Screening, detectie en diagnose

 • De volgende testen worden gebruikt om non-hodgkinlymfoom te diagnosticeren:
  • Bloed- en urinetesten7
  • Beeldvormingstesten zoals echografie, MRI-, CT- en PET-scan7
  • Een biopsie van een lymfeklier7
  • Een beenmergbiopsie7

Richtlijnen voor patiënten

Een patiëntenrichtlijn is een document met informatie voor patiënten en hun families over hun ziekte en de behandelmogelijkheden die voor hen beschikbaar zijn

Klik hier om de Europese patiëntenrichtlijn te zien voor folliculair lymfoom8

Lokale hulpgroepen

Contact met een hulpgroep kan u helpen tijdens de diagnose, de behandeling en daarna

Hier is wat informatie over hulpgroepen in uw omgeving

Infographic

Klik hier voor informatie over het voorkomen van non-hodgkinlymfoom in Europa9

Woordenlijst

Referenties

 1. NHS Choices. Non-Hodgkin lymphoma. Accessed November 2015.
 2. American Cancer Society. What is non-Hodgkin lymphoma? Accessed November 2015.
 3. Cancer.net. Lymphoma - non-Hodgkin - subtypes. Accessed November 2015.
 4. American Cancer Society. Types of non-Hodgkin lymphoma. Accessed November 2015.
 5. Cancer Research UK. Definite risk factors for non Hodgkin lymphoma. Accessed November 2015.
 6. Cancer Research UK. Non-Hodgkin lymphoma (NHL) incidence in Europe and worldwide. Accessed November 2015.
 7. Mayo Clinic. Non-Hodgkin's lymphoma. Accessed November 2015.
 8. European Society for Medical Oncology. ESMO clinical practice guidelines: haematological malignancies. Accessed November 2015.
 9. World Health Organization. Non-Hodgkin lymphoma. Accessed November 2015.